Za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela

datum: 18.01.2017
kategorija: Novice

V okviru zaposlovanja so mladi že dlje časa prepoznani kot ena bolj ranljivih družbenih skupin, a hkrati ostajajo ključnega pomena za razvoj družbe in gospodarstva posameznega lokalnega, regionalnega in nacionalnega okolja. Zato smo se na Občini Ajdovščina odločili pristopiti k projektu Inštituta za mladinsko politiko »Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.« Ključna vloga Občine Ajdovščina je vzpostavitev in vodenje lokalnega partnerstva.

Namen projekta je tesneje povezati akterje na področju večanja zaposljivosti in zaposlenosti mladih ter mladim ponuditi dodatne možnosti večanja njihovih kompetenc. Namen projekta bo dosežen z:

(a) vzpostavitvijo lokalnega partnerstva za večanje zaposlenosti mladih na lokalnem trgu dela preko delovnega telesa, sestavljenega iz ključnih lokalnih oz. regionalnih akterjev, ki lahko pomembno pripomorejo k uspešnejšemu prehodu mladih iz izobraževanja na trg dela;

(b) trofaznim ciljno usmerjenim usposabljanjem za mlade, v okviru katerega mladi pridobivajo potrebna znanja, kompetence in tudi praktične izkušnje pri mladinskih strukturah in potencialnih delodajalcih.

Prvo srečanje podpornega okolja v Lokalnem partnerstvu, kjer bomo podrobneje preučili konkretne možnosti sodelovanja in podpore v okviru projektnih aktivnosti, bo v četrtek, 19. januarja 2017, ob 13. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Za morebitne dodatne informacije sta na voljo projektna sodelavca Inštituta za mladinsko politiko, ki bo v okviru projekta skrbel za podporo Lokalnemu partnerstvu.

Logo IMP Kontakt: Inštitut za mladinsko politiko

Tel.: 040 657 676

Urška Trebižan, urska.trebizan@institut-imp.si

Matjaž Zgonik, matjaz.zgonik@institut-imp.si