Srečanje gospodarstvenikov

datum: 31.03.2017
kategorija: Novice

V prostorih Obrtno podjetniške zbornice je ajdovski župan Tadej Beočanin pripravil tradicionalni sprejem za predstavnike velikih, srednjih, pa tudi malih in mikro podjetij iz občine. Osnovni namen srečanja je izmenjava stališč, izkušenj, idej in vizij, kako še izboljšati sodelovanje občine - kot institucije - z gospodarstvom, seveda vse za dobrobit prebivalcev cele občine.

Občina pripravlja dolgoročno strategijo razvoja občine. Posamezne strategije so že izdelane in sprejete, denimo strategija razvoja turizma … Skozi več javnih razprav so se izoblikovale določene prioritete, na osnovi katerih bo lahko občina pripravila usklajen nabor ukrepov: »Najpomembnejše od teh področij je zagotovo gospodarstvo, zato si želimo biti z njim na isti valovni dolžini in podjetnikom ponuditi tako podporno okolje, ki bo omogočalo dodaten razvoj naših podjetij,« je dejal župan Beočanin.

Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, je predstavil dosedanje izsledke iz dolgoročne strategije. Nekateri gospodarski kazalci za občino so dobri, celo presenetljivo dobri, denimo število novih delovnih mest in hitro zmanjševanje brezposelnosti. Na drugi strani skrbi neustrezna izobrazbena struktura iskalcev zaposlitve s potrebami domačega gospodarstva. Tako se kar polovica vseh zaposlenih vozi na delo izven občine, toda tudi v Ajdovščino se vozijo od drugod. Tako je direktor C-Astrala Uroš Kravos opozoril na pomanjkanje stanovanj za specifične kadre, ki bi se priselili v občino. Hkrati je pohvalil dosedanje gospodarske spodbude občine – tudi z njimi bo C-Astral prišel do lastnih prostorov in možnosti za širitev dejavnosti. Po njegovem bi se lahko Ajdovščina razvila v velikega igralca na področju alternativne aviacije, če bi podjetniki sledili potrebam Pipistrela (in tudi C-Astrala) pri določenih delih ali sklopih.

gospodarstvo2Eden od stebrov razvoja vsekakor ostaja živilskopredelovalna industrija, je prepričan David Nabergoj, predsednik uprave Mlinotesta, ki bo v prihodnjih letih za razvoj in nove naložbe namenil kar nekaj milijonov evrov. Tudi Nabergoj je pohvalil občinsko vodstvo, ki se posveča podpori gospodarstvu, pri tem pa dodal, da je bil vstop občine v lastniško strukturo Mlinotesta na mestu, saj je družba še vedno največji zaposlovalec v občini in tudi povečuje dobiček.

Med panogami, ki bi jih veljalo še posebej spremljati oziroma podpirati, je tudi kovinarska. Svojo vitalnost dokazuje s širitvami oziroma selitvami na nove lokacije. Podjetniška cona V Talih je tako že polna - naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zanimanje za prostor v coni Pod železnico pa je tudi že veliko, tako da jo bo občina že kmalu začela komunalno opremljati. 

Foto Ljubo Žgavc

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpgMGRT-logotip.jpg