O suši, burji, namakanju in virtualni tržnici

datum: 19.04.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina prireja predstavitve treh aktualnih projektov in sicer predstavitev reševanja problematike suše in burje v kmetijstvu v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt, aplikacije »Virtualna tržnica in javnega razpisa za sofinanciranje naložb v namakalne sisteme. Dogodek bo v četrtek, 20. aprila 2017 ob 19. uri, v sejni sobi Ljudske univerze Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1/a.

V okviru petletnega projekta Life ViVaCCAdapt, katerega partner je tudi Občina Ajdovščina, se oblikuje splošna strategija prilagajanja podnebnim spremembam. Del projekta je namenjen zmanjšanju porabe vode za namakanje na območju Vipavske doline, del pa zmanjšanju škode zaradi burje z zasaditvijo zelenih protivetrnih zaščit. Osnutek strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini bodo predstavili strokovnjaki Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani, ki tudi sodeluje v projektu.  

Občina Ajdovščina je januarja letos vzpostavila spletno aplikacijo »Virtualna tržnica«, ki je prvenstveno namenjena lokalnim pridelovalcem sadja in zelenjave. Podprta je s SMS sporočilnim sistemom, ki prodajalca v realnem času opozarja na nove objave ter obvešča o sprejetju ponudb. Pričakujemo, da bo aplikacija pomagala vzpostaviti partnerski odnos med kupcem in kmetovalcem in s tem pozitivno vplivala na razvoj kmetijstva.

Na delavnici bomo predstavili razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje naložb v namakalne sisteme v novi finančni perspektivi 2014-2020. Občina Ajdovščina in kmetovalci smo, upoštevaje pogoje sofinanciranja, postavljeni pred ključno odločitev, pomembno za nadaljnji razvoj namakanja Vipavske doline oziroma kmetijstva v dolini nasploh.

Dodatne informacije Doris Grmek 05 36 59 135, doris.grmek@ajdovscina.si.