Med improvizacijo in podjetništvom

datum: 15.05.2017
kategorija: Novice

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina v teh dneh gosti 28 mladih iz 11 evropskih držav, udeležencev mednarodnega treninga z naslovom 'ImproWise Your Enterprise'. Mladi raziskujejo povezavo med improvizacijo in podjetništvom ter z improvizacijskimi tehnikami krepijo podjetniške veščine.

ImproWise Your Enterprise je mednarodni projekt, ki je pod streho MC Hiša mladih v Ajdovščini zbral kar 28 mladinskih delavcev iz 11 evropskih držav (iz Slovenije, Romunije, Poljske, Madžarske, Španije, Portugalske, Nemčije, Češke, Grčije, Italije in Norveške). Skupaj raziskujejo področje improvizacije in podjetništva med mladimi. Trg dela se izjemno hitro in dinamično spreminja in mladi se ob vstopu na trg delovne sile srečujejo z drugačnimi izzivi kot so se deset let nazaj. Pojavile so se nove, drugačne potrebe in možnosti zaposlovanja, struktura trga dela je drugačna. Prihodnost mladih je vedno bolj negotova in dandanes ni več začrtanih pravil zaposlovanja. Ravno zato je še toliko bolj pomemben razvoj socialnih veščin, iniciativnosti in podjetništva med mladimi.

Mladi talentirani ljudje lahko ogromno pridobijo od podjetništva in podjetništvo lahko ogromno pridobi od vseh potencialov, ki jih ponujajo mladi. In ravno improvizacija je lahko eno izmed orodij, ki povezuje mlade in podjetništvo. Mladi tudi spoznavajo, katere veščine so pomembne - kako ravnati s tveganji, kako prevzeti iniciativo, kako komunicirati s partnerji, reagirati ob nepredvidljivih situacijah ter spoznavati lastne vrednote kot vodila pri razvoju podjetništva.

Mednarodni trening ImproWise Your Enterprise gosti Društvo Center za pomoč mladim. Projekt je financiran s strani Evropske komisije.