Žuželčnik? Hotel za žuželke!

datum: 11.06.2017
kategorija: Novice

Poskusni nasad vrtnin Občine Ajdovščina ob Hublju je letos lepši in bogatejši za prav poseben hotel – hotel za žuželke. Rastline in cvetove letos posajenega zdravilnega ameriškega slamnika in drugih zelišč bodo varovale in opraševale tudi žuželke iz hotela, ki so ga zgradile in popleskale mlade roke ajdovskih osnovnošolcev iz višjih razredov prilagojenega programa pod vodstvom mentorja Vladimirja Bačiča.

zuzki2Letošnji nasad med obvoznico in Hubljem je v znamenju zelišč. Sadili so jih mladi udeleženci PUM-a Ljudske univerze Ajdovščina, ki bodo pomagali tudi pri obiranju zdravilnih cvetov in listov. Naj spomnimo, da želi občina Ajdovščina s projektom uvajanja tujih kmetijskih sort raziskati možnosti pridelave vrtnin, poljščin, drevesnih sort in grmovnic na naših tleh. Vzgoja in pridelava tujih sort bi lahko pomagali domačim kmetom tako pri trženju kot pri prilagajanju na vse pogostejše ekstremne vremenske razmere.

V nasadu enoletnic smo v zadnjih dveh letih spoznavali zelenjadnice s slastnimi plodovi iz vseh vetrov, ki jih sicer lahko občudujemo (in si jih privoščimo) samo na trgovskih policah. Za mnoge plodove smo prvič slišali, videli in jih okušali. Vipavska dolina nudi dobre pogoje za vzgojo in pridelavo tudi tujih vrtnin in poljščin, ki jih pridno uvažamo. Z razširjeno lokalno pridelavo in ponudbo izboljšamo kakovost hrane, varujemo okolje, ker se izognemo dolgim transportom živil, in s tem nenazadnje pripomoremo k večjemu zadovoljstvu in zdravju ljudi. Uspešna vzgoja večine zelenjadnic, ki so doma v tropskih in subtropskih krajih, je pokazala, da naše podnebje in okolje nudita dobre pogoje za pridelavo le-teh.

Ideja, da bi s pomočjo koristnih žuželk zmanjšali število škodljivih, je v ekološkem kmetovanju že dolgo prisotna. Na ta način se poskrbi za naravno ravnotežje v vrtovih in nasadih. Koristne žuželke postajajo vedno bolj ogrožene zaradi uničevanja in krčenja njihovega življenjskega prostora ter onesnaževanja okolja, kakor tudi zaradi intenzivnega kmetijstva in sodobne obdelave poljskih površin in gozdov. Nekatere so celo na pragu izumrtja. Njihova vloga pri opraševanju je neprecenljiva in nenadomestljiva. Uporaba škropiv ne uničuje samo škodljivcev, ampak tudi njihove plenilske žuželke, ptiče in druge živali, ki se z njimi hranijo. S privabljanjem koristnih žuželk, bi lahko porabili manj škropiv, hrana bi bila bolj zdrava in okolje čistejše. Zato je izrednega pomena tudi to, da že mlajše generacije vzgajamo v skrbi za naravo ter da sami čimbolj pripomoremo k varovanju okolja.

zuzki3Hotel za žuželke je primerno skrivališče za divje ose, čmrlje, pikapolonice, zavetišče pa nudi tudi drugim žuželkam in tako poskrbi za naravno ravnotežje med insekti. Ko so osnovnošolci razmišljali o tem, so se odločili, da ne bodo izdelali manjšega hotelčka, temveč pravi hotel, v katerem bodo sčasoma zaživele različne koristne žuželke. Delo je potekalo v hišnikovi delavnici več kot mesec dni, saj so si zastavili zahteven cilj. Veselje je bilo zato ob končnem rezultatu toliko večje, saj je hotel za žuželke resnično profesionalno narejen.

V nasadu vrtnin ob Hublju lahko med letos posajenimi zelišči ameriškega slamnika, poprove mete, origana, sladkega pelina, bazilike in smilja lahko občudujete tudi hotel za žuželke, ki že privablja poglede mimoidočih voznikov in sprehajalcev.

Ingrid Marc