Eko sklad objavil javni poziv – nepovratna sredstva za večjo energijsko učinkovitost

datum: 12.06.2017
kategorija: Novice

V petek, 9. junija, je Eko sklad objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako so na voljo dodatna nepovratna in kreditna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

 Spodbuda bo lahko dodeljena za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe, s kurilno napravo na lesno biomaso, ali z ogrevalno toplotno črpalko, ali s plinskim kondenzacijskim kotlom, ali pa s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Skupna višina sredstev za ta namen je 3 milijone evrov, višina nepovratne finančne spodbude pa bo znašala do 25 % priznanih stroškov naložbe, v primeru socialno šibkega občana pa lahko tudi v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Dodatnih 7 milijonov evrov je na voljo za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Za kredite okoljskih naložb občanov pa se razpisanih 10 milijonov evrov dviga na 14 milijonov.

Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Eko sklada, kjer vam bodo ponudili več informacij o načinu in možnostih pridobivanja sredstev: www.ekosklad.si/razpisi