Krožišče pri pokopališču

datum: 10.07.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina in Družba za infrastrukturo RS (DRSI) bosta skupaj uredili krožišče Goriške in Lokavške ceste. Trenutno je projekt v fazi izbire izvajalca, skozi novo krožišče se bomo lahko zapeljali v prvih mesecih leta 2018.

 Nova prometna ureditev bo predvsem olajšala tovorni promet na Goro ter dostope do industrijskih objektov na Gregorčičevi ulici. Krožišče bo potekalo na območju parcele nekdanje cestne baze, povezovalo bo lokavško z Goriško cesto ter Gregorčičevo ulico in območje obrtne cone. Del ceste pred pokopališčem bo po ureditvi krožišča zaprt, tu naj bi po prvih idejah nastala ploščad pred glavnim vhodom v pokopališče.

Projekte za urejanje novega krožišča je izdelala Občina Ajdovščina, ki v projektu nastopa kot soinvestitor, prispevala bo približno 46 % sredstev h končnemu znesku 536.000 evrov. Izbiro izvajalca ter nadzor pa vodi DRSI, ki v projektu nastopa kot naročnik in investitor. Novo krožišče bo urejeno s pločniki in javno razsvetljavo, v sklopu projekta pa bo urejen tudi del Goriške ceste na obeh straneh krožišča.