Subvencije za dijake ajdovske gimnazije

datum: 20.07.2017
kategorija: Novice

V šolskem letu 2017/2018 bo Občina Ajdovščina začela z dodeljevanjem subvencij za kritje stroškov šolanja dijakom, ki se bodo v prihodnjih treh šolskih letih vpisali v prvi letnik programa gimnazije na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina.

Občina se je za ta korak odločila, ker želi spodbuditi učence k vpisu v program gimnazija, saj je prisotnost in dejavnost srednje šole za razvoj Ajdovščine izrednega pomena.

Za subvencije bo v prihodnjem šolskem letu namenjenih 12.800 €, višina subvencije za posameznega dijaka pa znaša 40 € mesečno in se izplačuje za 10 mesecev v šolskem letu.

Dijaki, ki so v prihajajočem šolskem letu vpisani v 1. letnik programa gimnazija, lahko pravico do subvencije uveljavijo do 31. avgusta 2017 z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vpisu, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko transakcijskega računa. Pravico do subvencije lahko dijak uveljavlja ne glede na to, ali je že prejemnik katerekoli druge štipendije.