Poziv za prijavo škode zaradi letošnje suše

datum: 21.08.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-103 - DGZR z dne, 17. 8. 2017 o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 objavlja

poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Oškodovance na območju občine Ajdovščina pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči morajo oškodovanci izpolnjeno in podpisano oddati v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina - osebno ali po pošti najkasneje do 1. SEPTEMBRA 2017 do 12. ure. Upoštevane bodo tudi vloge s poštnim žigom 1. 9. 2017.

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajnega letnega pridelka.

Obrazec 2 mora biti obvezno podpisan s strani oškodovanca (2x).

Oškodovanci naj na vlogo navedejo tudi telefonsko število, kjer so dosegljivi.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina in na spletni strani občine - kliknite.  

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 05/ 365 91 26 (Janez Furlan).