Med prav posebnimi trtami

datum: 25.08.2017
kategorija: Novice

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje ima za seboj živahen teden – po torkovem dnevu odprtih vrat smo si kolekcijski vinograd in razstavo namiznega grozdja ogledali še predstavniku ajdovske občinske uprave in Razvojne agencije Rod.

Pergolin V Sloveniji imamo dve Selekcijski trsničarski središči, v Vrhpolju, ki skrbi za trsni izbor vinorodne dežele Primorske, in v Ivanjkovcih za Podravje in Posavje. Vrhpoljsko središče razpolaga s površinami na dveh lokacijah – ob cesti proti Slapu imajo urejen bazni matični vinograd klonov, tu je tudi trsnica, kjer pridelujejo bazne trsne cepljenke, kar je ena poglavitnih nalog središča. Mi pa smo si ogledali kolekcijski vinograd nekoliko višje, Na Pouzelcah med Ložami in Slapom.

 

Z največjim zanimanjem smo se zapodili med stare primorske sorte, tu pa so zasajene tudi sorte v uvajanju in kolekcija Petršiljasta žlahtninaprimorskih sort za nadaljnjo klonsko selekcijo. Andreja Škvarč, vodja središča in organizatorka našega ogleda, nam je predstavila kolekcijo: »V delu vinograda smo med leti 2012 in 2016 posadili več kot 2.200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače primorske sorte; 92 jih je vključno z vsemi biotipi in tudi različnimi sinonimi in homonimi. Posadili smo po 20 trt vsake stare sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Imamo še standardne sorte za primerjavo, nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tudi kar nekaj tujih sort.« Velikega zanimanja Vrtovka je bil deležen tudi del vinograda s t.i. bolj tolerantnimi sortami, torej bolj odpornimi na peronosporo in oidij in je dovolj, da se jih škropi dva krat v sezoni.

Trte so lepo vzdrževane in bogato obložene, presenečeni smo bili nad bogastvom sortnega nabora: glera, cencukna, vrtovka, planinka, cundra ali ošip, čedajc, danijela, dišečka, dolga petlja, guštana … Grozdje je kar klicalo k zobanju – ob vinskih sortah so v vinogradu zasajene tudi številne namizne sorte. V tem malem muzeju vinske trte smo imeli kaj občudovati – od zanimivih oblik in pestrih barv drobnih ali mogočnih grozdnih jagod, do trtnih listov, ki Kolekcijski vinograd Lože na prvi pogled spominjajo na peteršilj.

Po vročem sprehodu med trtami smo si ogledali še razstavo namiznih sort grozdja, ki nas je čakala v prostorih Trsnice v Vrhpolju.