Društvo Most v 20. leto vstopa na svojem

datum: 27.09.2017
kategorija: Novice

Društvo Most, univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina se je v torek slovesno vselilo v nove prostore na vogalu Gregorčičeve ulice in Ceste 5. maja. Bivši SDK tako končno dobiva nove vsebine.

Društvo Most v novih prostorih Društvo, katerega poslanstvo je ustvarjalno preživljanje tretjega življenjskega obdobja, se je 19 let selilo po različnih prostorih, v 20. šolsko leto pa vstopajo 'na svojem'. Občina Ajdovščina je prisluhnila želji ter predlogom društva, obnova bivšega SDK-ja je potekala v duhu rabe – izobraževalnih in ustvarjalnih dejavnosti, ki potrebujejo tudi svoj prostor za prezentacijo. Večja dvorana s parketom in ogledali bo odlično služila za prireditve, razstave, plesne dogodke. Prostori pa obsegajo še večjo in manjšo učilnico, pisarno, opremljeno kuhinjo in spremljevalne prostore. Pri obnovi so s prostovoljnim delom ogromno sodelovali člani društva, zanimivo pa je bilo tudi sodelovanje z Ljudsko univerzo Ajdovščina, ki je med obnovo izvajala praktični del izobraževanja o osnovah suhomontažne gradnje.

Društvo Most v novih prostorih Do zadnjega kotička napolnjeno dvorano obiskovalcev je najprej pozdravila predsednica Dora Furlan ter na kratko preletela zgodovino Mosta in njegovih selitev po različnih lokacijah. Zahvalila se je Občini Ajdovščina, predvsem pa članom društva, ki so pomagali pri obnovitvenih in vselitvenih delih. Župan Tadej Beočanin je v svojem nagovoru poudaril, da se je Občina Ajdovščina s sprejeto strategijo razvoja zavezala, da bo postala družbeno odgovorna – vključujoča, zdrava, aktivna, kulturna in na znanju temelječa družba. Izpostavil je več dejavnikov, ki so pomembno vplivali na potek obnove – od menjave prostorov (lastnik bivšega SDK-ja je bilo ministrstvo za finance, ki je obenem plačevalo najem občinskih prostorov, kjer deluje sodišče), do sodelovanja Ljudske univerze in pridobljenega statusa Društva Most, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, kar omogoča občini, da prostore oddaja v brezplačni najem. Dodal je še, da je v obnovo vloženi znesek majhen v primerjavi z ostalimi občinskimi investicijami, saj bo prav zaradi dejavnosti društva, ki imajo dober vpliv na celotno skupnost, vsak vložen evro večkrat oplemeniten.

Dr. Ana KranjcSlavnostna govornica na odprtju je bila naša rojakinja dr. Ana Kranjc, ki je skupaj z andragoginjo dr. Dušano Findeisen pobudnica programa univerz za tretje življenjsko obdobje. Slovenska UTŽO je namreč danes zgled in dobra praksa v mednarodnem prostoru. Je največja mreža v izobraževanju odraslih - šteje 52 članic v 51 slovenskih krajih in ustvarja možnosti za izobraževanje, učenje, ustvarjanje ter družbeno delovanje starejših. Dr. Ana Kranjc je govorila predvsem o pomenu ustvarjalnega tretjega življenjskega obdobja v informacijski dobi, ko starostniki vse prevečkrat ostajajo osamljeni in brezvoljni.

Društvo Most v novih prostorih V programu slovesnosti so nastopili folkloristi, ki delujejo v okviru Društva Most, ter odlični glasbenici - violinistko Manco Kosmač je na klavirju spremljala Andreja Kosmač. 19 let delovanja društva je bilo prikazano skozi video-predstavitev. Slavnostno odprtje je okronala Mlinotestova torta velikanka, v katero sta prva simbolno skupaj zarezala župan Tadej Beočanin in predsednica Dora Furlan. Bivši SDK torej dobiva nove vsebine, računamo, da se bo prostorov kmalu prijelo tudi novo ime.