Poudarki 25. seje Občinskega sveta

datum: 29.09.2017
kategorija: Novice

Na včerajšnji seji občinskega sveta so svetniki med 14. točkami dnevnega reda obravnavali tudi nove cene, ki jih je predlagal otroški vrtec Ajdovščina.

Medtem ko so se cene živil v zadnjem obdobju malenkostno znižale, pa so se nekoliko zvišale plače pomočnicam vzgojiteljic in tehničnemu kadru, sprostila so se tudi napredovanj. Tako bodo starši za jasli plačevali od enega do osmih evrov več, odvisno od dohodkovnega razreda, za otroka v drugem starostnem obdobju pa celo manj, resda minimalno. Več bodo starši plačevali za otroke v kombiniranih oddelkih, od treh do 23 evrov, to pa zato, ker so zadnjega pol leta plačevali manj in sicer zaradi računske napake.

Svetniki so sprejeli ustrezen odlok za nadaljevanju stanovanjske gradnje na Ribniku ter dispozicijo pozidave za gradom v Velikih Žabljah. V prvi obravnavi je bil tudi odlok o ureditvi prometa v Vipavskem Križu, ki predvideva sistem dovolilnic za vožnjo in parkiranje znotraj obzidja.

Svetniki so imenovali tudi predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina, Pilonove galerije in Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Med pobudami svetnic in svetnikov sta zanimivi pobudi, da bi odsek hitre ceste med Vrtojbo in Vipavo izvzeli iz vinjetnega sistema ter da bi na prihodnjih Okusih ob meji v Gorici s svojo ponudbo organizirano nastopila tudi Občina Ajdovščina.