Pilotna občina v projektu Ozelenjevanje občinskega proračuna

datum: 28.10.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je bila izbrana za pilotno občino v projektu Ozelenjevanje občinskega proračuna. Izvajala ga je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. V okviru projekta so sodelavci Umanotere v sodelovanju z ajdovsko občinsko upravo iskali najučinkovitejše proračunske vzvode za spodbujanje trajnostnega razvoja.

"Ozelenjevanje" občinskega proračuna se morda sliši zelo okoljevarstveno, vendar je namen ozelenjevanja v tem, da se denar iz javne blagajne usmerja predvsem v tiste dejavnosti, ki so v dolgoročnem interesu lokalne skupnosti.

Številna spoznanja, pridobljena med sodelovanjem z Občino Ajdovščina, je Umanotera vgradila v Priročnik za ozelenjevanje občinskih proračunov. Med primeri dobrih praks nastopa Ajdovščina pri vzpostavljanju turistične destinacije Vipavska dolina, spodbujanja ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe, uvajanja participativnega proračuna in za zelo dobre rezultate pri spodbujanju podjetništva oziroma odpiranju novih delovnih mest.

Projekt se je končal oktobra, z okroglo mizo, na kateri je omizje iskalo odgovore na vprašanja ali je odgovorna kreativnost temelj gospodarskega razvoja občine in ali je vloga človeških virov ključni faktor uresničevanja vizije. Na omizju so sodelovali Tadej Beočanin - župan Občine Ajdovščina, Gaja Brecelj - direktorica Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, Zmago Petrič - lastnik podjetja Petrič in vinogradnik ter vinar po biodinamičnem principu, Timo Rozman, vodja kadrovske službe v Incomu d. o. o Primož Artač - lastnik in direktor podjetja Tosla d.o.o., Mitja Čotar solastnik in direktor podjetja Structum d.o.o., Jordan Cigoj s turistične kmetije Arkade iz Črnič ter Franja Ridzi iz podjetja Amitas z bogatimi izkušnjami upravljanja človeških virov v multinacionalkah Microsoft in Hewlett-Packard.

Udeleženci omizja so ugotavljali, da ambiciozno zastavljeno vizijo razvoja tako občine kot celote kot tudi številnih razvojno naravnanih podjetij lahko resno ogrozita pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov in premajhna inovativnost. Izluščili so tudi napotek mladim, naj se izobražujejo v smereh, ki jih Ajdovščina in njeno gospodarstvo potrebuje.