Certifikat Mladim prijazna občina obnovljen

datum: 01.12.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je certifikat Mladim prijazna občina prejela že leta 2013, z veljavnostjo štirih let, letos pa ga je uspešno obnovila. Na včerajšnji slovesnosti v Ljubljani je certifikat prevzela direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc.

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in sicer tistim lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi razpisa prepozna kot mladim prijazne, ker so v zadnjih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Ajdovska občina s sistemsko podporo mladim prednjači v državnem merilu, z nekaterimi ukrepi pa celo orje ledino.

certi2V občini Ajdovščina je tri tisoč mladih v starosti med 15 in 29 let, kar predstavlja 15 % prebivalstva občine. Ajdovska mladina se je s svojo zagnanostjo že v preteklosti izkazala na različnih področjih. V sodelovanju med mladimi in občino je nastal mladinski center s hostlom, ki zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za delovanje velikega število mladinskih društev. Tako je Občina Ajdovščina med prvimi prejela Certifikat mladim prijazna občina.

Ajdovska občina je leta 2015 prejela tudi evropsko nagrado GENiYOUTH in sicer za lokalno strategijo za mlade pri vključevanju mladih in žensk v lokalno politiko. Strategija je nastala na podlagi raziskav in ustreza realnim potrebam mladih. Namen strategije je bil vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje in zagotoviti pogoje za uspešno vključevanje mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti ter spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih. Med pobudniki je bil tedaj prav Tadej Beočanin, ki zdaj kot župan skrbi za uresničevanje strategije.

Največ zanimanja med mladimi je za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite, letošnja novost je subvencioniranje plačila komunalnega prispevka ob reševanju prvega stanovanjskega vprašanja z novogradnjo ali obnovo. Mladi imajo tudi prednost pri razpisih za najem neprofitnih stanovanj v lasti občine.

certi3Poleg stanovanjske problematike pa se občina zaveda težav tudi na področju zaposlovanja. Zato podpira različne oblike njihovega izobraževanja, s štipendijami za lokalno pomembne in deficitarne poklice, štipendije za dijake in študente iz ekonomsko šibkejših družin. Za lažji vstop mladih na trg dela je v pomoč opravljanje prakse in počitniškega dela v javnih zavodih in v občinski upravi. Občina tudi sofinancirala delavnice, krožke in druge oblike kariernega svetovanja.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.