Bodo Vogršček prevzele občine?

datum: 03.01.2018
kategorija: Novice

Konec novembra je vlada RS potrdila možnost prenosa lastništva zadrževalnika Vogršček na lokalne skupnosti. Pet občin je že izkazalo interes, da bi prevzele upravljanje zadrževalnika, prvi korak pa bo podpis pisma o nameri, ki se bo zgodil v petek v Šempetru pri Gorici.

Pismo o nameri bodo podpisali župani občin Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica, Republiko Slovenijo pa bosta zastopala mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. Tako pregrada kot namakalni razvod sta v lasti Republike Slovenije, glede na desetletne peripetije glede sanacije zadrževalnika pa se je izčistila ideja, da bi zainteresirane občine najbrž bolj učinkovito obvladovale sistem.

Zadrževalnik Vogršček je bil zgrajen leta 1989, gradnja je trajala tri leta. Prvi sistemi namakalnega razvoda so bili zgrajeni leta 1992, do leta 1997 so priključili skupaj 16 namakalnih sistemov. Že leta 2007 so ugotovili, da pregrada pušča, številni in tudi dragi posegi pa bistvenega napredka niso prinesli.

Seveda se pojavlja vprašanje, kako bodo občine zbrale dovolj denarja. Za sanacijo pregrade Vogršček bo v proračunu zagotovila sredstva država, za namakalne razvode pa naj bi občine kandidirale na razpisih Programa za razvoja podeželja 2014 – 2020.

Del zadrževalnika leži tudi na območju občine Ajdovščina, vendar pa (sicer načrtovani) namakalni razvod na ajdovsko stran ni bil zgrajen. V vsakem primeru pa bo za namakanje površin v ajdovski občini potrebno prečrpavanje na višje ležeča območja.