Kateri občini Zlati kamen?

datum: 12.02.2018
kategorija: Novice

V Festivalni dvorani v Ljubljani bodo jutri slovesno razglasili in podelili nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj prodorno občino, tisto, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti, pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Med 12 finalistkami je tudi Občina Ajdovščina.

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Ajdovščina se je uvrstila v finale kot občina, »ki se uspešno preobraža iz tradicionalnega industrijskega kraja v središče visokotehnološke industrije in je v zadnjem času naredila izrazit zasuk v modernost,« je zapisano v obrazložitvi.

 

V finale so se uvrstile po tri občine iz štirih za to priložnost oblikovanih regij. Zahodno Slovenijo ob Ajdovščini zastopata še občini Kobarid in Postojna, ki je na tem ocenjevanju zmagala že leta 2013. Zlati kamen podeljujejo od leta 2012, poleg Postojne pa so ga prejele še občine Idrija, Škofja Loka, Šentrupert, Ljubljana in lani Podčetrtek.

Metodologija ocenjevanje je precej zapletena, vključuje pa analizo kvantitativnih kazalnikov, razvitosti strateškega upravljanja občine, vključenosti občanov v sprejemanje temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, pomembnih za kakovost življenja v kraju. Ocenjujejo seveda še ključne projekte občin.