Obvestilo o razpisu

datum: 19.02.2018
kategorija: Novice

Na spletni strani Občine Ajdovščina je pod zavihkom Javni razpisi objavljen Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018.

Kreditna sredstva z beneficirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov, za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme ter za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina.

Razpis je odprt do porabe sredstev kreditne mase, zato velja pohiteti. Dodatne informacije so na voljo na Oddelku za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina (Janez Furlan, tel. št. 05 365 91 26) ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini (Marko Rondič, tel. št. 05 364 49 00).