Obvestilo o izteku razpisa

datum: 22.02.2018
kategorija: Novice

Samo še do 5. marca 2018 (do 15. ure) je čas za vložitev predlogov za priznanja Občine Ajdovščina za leto 2018. Javni razpis je bil objavljen v prejšnji številki Latnika, v elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina.

Predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju, o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga in obrazložitev predloga. Priznanja občine so Častni občan, Petomajsko priznanje (za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina) ter Zlati znak (za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina). Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim bivališčem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občinskega sveta.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na seji 12. aprila 2018 in sicer na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo obravnavala vse predloge.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku 5. maja 2018.