Svetovni dan lutkarstva

datum: 21.03.2018
kategorija: Novice

Današnji dan, 21. marec, je hkrati mednarodni dan gozdov, poezije in tudi lutkarstva. Zato velja spomniti, da je Ajdovščina rojstni kraj slovenskega lutkarstva in sicer po zaslugi Milana Klemenčiča, ki je v svoji hiši v Šturjah 22. decembra 1910 uprizoril prvo lutkovno predstavo.

 

Klemenčičeve marioneteKlemenčič se je sicer rodil v Solkanu (leta 1875), ga je pa pot zanesla v Ajdovščino, kjer je dobil službo sodnega kanclista (1903). Z družino je živel v Šturjah, v prostem času pa se je posvečal slikarstvu, fotografiji in lutkarstvu.

Klemenčičevo slikarsko delo obsega krajino in portret, do prve svetovne vojne prevladujejo primorski motivi, med portreti pa velja izdvojiti upodobitev Andreja Jochmanna, lastnika mlina, ki je kmalu po začetku prve svetovne vojne padel na sremski fronti. V Klemenčičevih delih prevladuje realizem, s sledovi impresionizma. Klemenčič je bil tudi prvi mentor mlademu Pilonu.

Z velikim občutkom za dokumentarnost je Klemenčič posnel tudi številne fotografije, pomembne za preteklost naših krajev, najbolj pomembno pa je nedvomno njegovo lutkarsko delovanje. Značilno je, da Klemenčič za svoje lutke ni zgolj izdelal osnutkov, ampak je lutke sam izdeloval (hrani jih Lutkovno gledališče v Ljubljani), prav tako tudi kostume in scene. Klemenčič se je v repertoarju lutkovnih iger naslanjal predvsem na tuja dela, medtem ko so domači avtorji, čeprav jih je prosil za izvirna slovenska besedila, slabše zastopani. Tako je za prvo predstavo v Šturjah izbral Mrtveca v rdečem plašču, tipičen primer italijanske commedie dell' arte.

Leta 1913 je začel poučevati risanje in projekcijsko geometrijo na Obrtno – nadaljevalni šoli v Ajdovščini, ob izbruhu vojne leta 1914 je bil vpoklican.

100-letslovenskegaLG-Klemenčič-22.dec010 028.jpgPo vojni se je naselil najprej v Domžalah, nato v Ljubljani, kjer se je popolnoma predal lutkarstvu in med drugim vodil Slovensko lutkovno gledališče. Leta 1930 so ga na ustanovnem kongresu jugoslovanske lutkarske zveze izvolili za častnega predsednika.

Na prvo lutkovno predstavo pri nas spominja bronasto obeležje na hiši v Šturjah (Slomškova 30) domače kiparke Anje Kranjc, na prvega lutkarja pa ulica Milana Klemenčiča (soseska Kresnice).