Širitev pokopališča v Batujah

datum: 25.03.2018
kategorija: Novice

V Batujah se izvaja prenova in dozidava mrliške vežice in širitev pokopališča. Naložbo, ki znaša dobrih 200 tisoč evrov, financira Občina Ajdovščina.

Pokopališče v Batujah, ki leži onstran hitre ceste, je postalo premajhno, mrliška vežica prepotrebna obnove, parkirnih mest pa tudi vedno primanjkuje. Za ločevanje odpadkov tudi ni bilo prave možnosti. Predpogoj za širitev so seveda zemljišča, ki jih je bilo treba najprej odkupiti. Dve parceli sta bili v rokah zasebnikov, tretja pa v lasti države, ki se je kupnini odpovedala.

Na javnem razpisu za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Elita Nagode iz Žapuž, ki je že začelo s temeljito prenovo mrliške vežice in betoniranjem temeljev za ograjni zid na novem delu, kjer naj bi število grobnih polj zadoščalo za naslednjih 30 let. Na koncu jih čaka še postavitev ekološkega otoka in ureditev parkirnih mest.