Inovatorji na plan!

datum: 17.04.2018
kategorija: Novice

Počasi se izteka Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018, ki ga je objavila Občina Ajdovščina z namenom spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovacij. Zadnji rok za oddajo vlog je zadnji dan aprila.

Občina bo inovativne projekte, ki bodo izpolnjevali kriterije, sofinancirala do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar maksimalno 10.000 evrov na projekt.

 

Pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve.

Procesna inovacija predstavlja nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi.

Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.

Organizacijska inovacija pa je nova organizacijska metoda v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.