Poskusno obratovanje čistilne naprave na Colu uspešno zaključeno

datum: 01.06.2018
kategorija: Novice

Col

Prav danes se je uspešno zaključilo poskusno obratovanje čistilne naprave na Colu, ki tako pričenja z rednim nemotenim delovanjem. Poročilo o meritvah namreč izkazuje, da več kot ustreza zahtevam.

 Poskusno obratovanje prenovljene čistilne naprave na Colu je zaključeno. Po temeljiti posodobitvi, ki je bila nujna zaradi slabih rezultatov čiščenja, je naprava tudi nadgrajena, povečala pa se je tudi njena zmogljivost. Brez težav bo zmogla očistiti vodo iz 140 hišnih priključkov in osnovne šole, ostaja pa še nekaj rezerve. Poskusno obratovanje je pokazalo, da je učinek čiščenja zelo dober in presega zahteve Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Učinki biološkega čiščenja so kar 98 % (obveza po uredbi 90 %), kemičnega pa 94 % (obveza po uredbi 80 %). Uredba zahteva, da biološko onesnaženje pri iztoku ne sme presegati 30 mg/l, kemično pa 150 mg/l, rezultati meritev po poskusnem obratovanju ČN Col pa le 5 mg/l biološkega in 38 mg/l kemičnega onesnaženja na iztoku.

Poročilo o meritvah ČN Col