Najbolj zgodnje lastovke

datum: 14.06.2018
kategorija: Novice

Društvo Most – univerza za tretje življenjsko obdobje je s sinočnjo proslavo obeležilo 20. obletnico delovanja ter hkrati zaključilo še eno aktivnosti polno šolsko leto. Župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti društvu izročil Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina. Društvo pa je županu in dr. Ani Kranjc izkazalo posebno spoštovanje ter ju sprejelo v svoje vrste kot častna člana.

20 let društva Most  »V Občini Ajdovščina si prizadevamo za skladen razvoj vseh starostnih skupin, saj se zavedamo, da se lahko občina kot celota razvija skladno z vsemi svojimi deli. Krepitev medgeneracijskega sožitja smo kot enega od ciljev zapisali v dolgoročne strateške dokumente. Tudi v praksi smo uspešni – pred kratkim smo kot edina občina prejeli nagrado Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2017. Resnica je, da se človek uči celo življenje – znanje nas ohranja in razvija, to dokazujete tudi v društvu Most, saj je članstvo ustvarjalno in s tem društvo vitalno. Včasih zadostuje že druženje samo, kjer nas bogatijo izkušnje in znanje drugih,« je povedal župan, ki verjame, da so tudi urejeni prostorski pogoji – društvo je lani v brezplačen najem dobilo prenovljene prostore bivšega SDK-ja – pripomogli k še bolj razvejani dejavnosti društva. Poudaril pa je tudi pomen prostovoljstva, na katerem je zgrajen sistem UTŽO:  »Prav prostovoljstvo prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, ustvarja socialni okvir, v katerem se posameznik bolje počuti. To je toliko bolj dragoceno, ko se posameznik upokoji, ko se pretržejo stiki z delovnim kolektivom, ko pade v prazen prostor in obstaja bojazen, da iz njega ne najde poti. Tudi v tej, recimo ji socialni vlogi, vidim dodaten pomen društva Most.«  

20 let društva Most Slavnostna govornica na prireditvi, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje dr. Ana Kranjc, je Društvo Most primerjala z najbolj zgodnjimi lastovkami – prav naše društvo je bilo namreč ustanovljeno med prvimi v Sloveniji, danes pa mreža združuje že 52 lokalnih UTŽO, s preko 21.000 študenti in animatorji.

Domačo univerzo za tretje življenjsko obdobje je uvodoma predstavila predsednica Dora Furlan. Po skromnih začetkih so se dejavnosti društva razvejale, članstvo naraščalo. Danes šteje preko 360 aktivnih članov, ki sodelujejo v zelo pisanih dejavnosti – od izobraževanja, do pridobivanja novih spretnosti, umetniškega izražanja, do plesa, pohodništva, kolesarjenja … Lani so pridobili nove prostore, za katere Dora pravi, da popolnoma zadoščajo za izvajanje dejavnosti. 20. obletnico je društvo na bogato obeležilo s predstavljanji svojih krožkov, razstavami na različnih lokacijah, prikazi dejavnosti … Vrhunec praznovanja pa je bila proslava, 13. junija zvečer, v do zadnjega kotička polni Dvorani prve slovenske vlade, s katero je tudi zaključilo šolsko leto. V programu so nastopili plesna skupina Ajda in folklorna skupina Društva Most, v goste so povabili harmonikarski orkester Glasbene šole Vinka Vodopivca, skozi fotografije pa prikazali utrinke dela društvenih skupin. Program je pripravila in povezovala profesorica Ivana Slamič, ki je vseh 20 let aktivna mentorica literarne skupine. Društvo Most – univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina vabi v svoje vrste aktivne občanke in občane, starejše od 55 let, ki bi želeli doživeto preživeti tretje življenjsko obdobje v prijazni skupnosti.