Ajdovski občini štiri milijone (nepovratnih) evrov

datum: 21.06.2018
kategorija: Novice

Severnoprimorska regija bo iz sredstev evropske kohezijske politike prejela 32,5 milijona evrov nepovratnega denarja in sicer za 9 projektov. Dva sta obsežnejša in povezujeta več občin, v občini Ajdovščina pa sta predvidena še dva samostojna projekta. Skupno bo v občino Ajdovščina prišlo nekaj manj kot štiri milijone evrov.

Med devetimi projekti iz pred dnevi podpisanega dogovora sta dva obsežnejša, ki povezujeta več občin. Prvi se nanaša na gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v katerega je vključenih 8 občin (Idrija, Cerkno, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Ajdovščina). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za investicije (DRSI), je predvidenih cca 14,5 milijona evrov, na ajdovsko občino pa odpade 350 tisoč evrov.

 

Pri drugem projektu gre za protipoplavno zaščito na reki Vipavi, v katerega je vključenih 6 občin (Vipava, Ajdovščina, Renče–Vogrsko, Miren–Kostanjevica, Šempeter–Vrtojba in Nova Gorica). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za vode (DRSV), je predvidenih cca 6,7 milijona evrov. Ajdovski občini je namenjenih 230 tisočakov, prvenstveno za protipoplavne ukrepe v industrijski coni Batuje.

Dogovor obsega tudi posamične, regijsko pomembne projekte s področja gospodarstva, okoljske infrastrukture ter vodooskrbe. V občini Ajdovščina sta predvidena dva samostojna projekta. Prvi se nanaša na spodbujanje podjetništva in je vreden 350 tisoč evrov, v praksi pa gre za širitev oziroma zaokrožitev obstoječih poslovnih con (Tale, Mirce, Pod železnico, Pod obvoznico) ter ureditev povsem nove poslovne cone z delovnim naslovom Ajdovščina jug. Skupno se bo komunalno opremilo za tri hektarje površin in sicer do takšne mere, da bodo investitorji že lahko začeli z gradnjo objektov.  

Vrednostno največji - okrogle tri milijone evrov - je projekt hidravlične izboljšave in razširitev vodooskrbnega sistema Hubelj. Zgradilo se bo dodatni rezervoar pri vodarni Hubelj, ki bo prišel prav ob večjih nihanjih – ob večjih nalivih je voda motna, ob daljši suši pa je začne primanjkovati. Kot rezervni vodni vir bo na vodovod Hubelj povezano še zajetje Skuk.

Skuk napaja Goro vse do Cola, z evropskim denarjem pa bodo vodo izpod Čavna pili tudi v Podkraju. Sočasno bo občina (iz lastnih sredstev) v Podkraju uredila še kanalizacijo.