Podpora rabi obnovljivih virov energije za podjetja iz področja turizma

datum: 06.08.2018
kategorija: Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima še do 10. avgusta odprt javni razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma. Sofinancirani bodo projekti za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov.

 Namen javnega razpisa »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju« je izboljšati konkurenčnost s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Do sofinanciranja so upravičena hotelirska podjetja in podobni nastanitveni obrati, počitniški domovi in letovišča, podjetja ki oddajajo zasebne sobe, planinski domovi in mladinska prenočišča, v kohezijskih regijah Vzhodna in Zahodna Slovenija, torej tudi podjetja na območju občine Ajdovščina. Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je dobrih 11 milijonov evrov v letih 2018 in 2019.

Klik do objave razpisa