Prenove lokalnih cest

datum: 07.08.2018
kategorija: Novice

Občina vsako leto nameni sredstva za večja vzdrževalna dela na lokalnih cestah. Letos bosta obsežnejše prenove deležni cesta Podkraj – Bukovje in cesta skozi Plače, asfaltirana pa bo tudi cesta skozi novo naselje na Planini.

Vsi potrebni postopki za izbiro izvajalca za urejanje cest skozi Plače in Podkraj - Bukovje so že zaključeni. Obe cesti bo obnavljalo podjetje Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, najprej v Plačah, kjer bodo stroji na terenu v naslednjih dneh, konec avgusta pa še v Bukovju. Cesto skozi Plače bo popravljena na najbolj uničenih delih – pokrpanih bo za okoli 150 metrov cestišča. Na nekaterih delih bo zaradi velikih poškodb potrebno prenoviti spodnji ustroj ceste. Zamenjan bo poškodovan asfalt, spotoma bo urejeno odvodnjavanje in zgrajene bankine. Dela na osrednji poti skozi vas, po kateri vozi tudi šolski kombi, bodo zaključena do 1. septembra, preostanek pa do konca septembra. Pogodbena cena z davkom je 31.294 evrov in jo bo v celoti poravnal proračun Občine Ajdovščina. Cena za popravilo dela ceste Podkraj – Bukovje je nekoliko višja, 97.250 evrov z davkom, ker je tudi obseg del precej večji. Popravilo se bo okoli 700 metrov poti, ki z državne ceste skozi Bukovje pelje proti Predjamskemu gradu in nato Postojni. Občina Ajdovščina bo na novo preplastila že precej uničeno asfaltno prevleko, hkrati uredila odvodnjavanje in bankine. Dela se bodo pričela konec avgusta ter bodo opravljena v 30 dneh po uvedbi v delo. V teh dneh pa se zbirajo tudi ponudbe za izvedbo asfaltacije ceste skozi novo naselje na Planini.