Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe še v tiskani obliki

datum: 08.08.2018
kategorija: Novice

Iz tiskarne je prav danes prispela Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 – 2021. Dokument je bil izdelan in sprejet že v začetku leta.

 Strategijo so pripravili Občina Ajdovščina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o., v okviru projekta Prilagajanje na učinke podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Občinski svet Občine Ajdovščina pa jo je na letošnji februarski redni seji tudi potrdil. Namen strategije je krepitev lokalnih zmogljivosti kmetijskega sektorja za prilagajanje podnebnim spremembam, obvladovanje tveganj kot so suše, poplave, pozebe in močni vetrovi ter izkoriščanje priložnosti v kmetijstvu, ki jih podnebne spremembe prinašajo. Bolj kot nove ukrepe dokument določa prioriteto izvedbe obstoječih ukrepov, ki v preteklosti iz različnih razlogov niso bili izvedeni. Z natisnjeno strategijo želijo avtorji širiti ozaveščanje o problematiki prilagajanja kmetijstva v Vipavski dolini na podnebne spremembe, pa tudi navdušiti ostale občine, tako v Vipavski dolini, kot v Sloveniji nasploh, k sprejemanju tovrstnih dokumentov.

Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 – 2021

LIFE_MOP.pnglogotipi_pp.png

ViVaCCAdapt_logotip_v_1.png»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.