Skukova voda vse do Hrušice

datum: 23.09.2018
kategorija: Novice

Po vaseh od Cola do Hrušice bo v naslednjih tednih opaziti geodete, ki bodo opravljali predhodne izmere. V naslednjih letih bo občina zgradila vodovodno povezavo od vodohrana Col skozi vse kraje do vzhodne meje naše občine, torej do Hrušice, vključno z Belo. Občina Ajdovščina je namreč pridobila tri milijonov evrov iz evropskih skladov.

Pogodba za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je sklenjena, v ta namen se bodo na terenu pričele izvajati geodetske izmere. Nov vodovod se bo začel na Colu in bo oskrboval vasi vse do Hrušice, vključno z odcepom do Bele. Sočasno bo občina (iz lastnih sredstev) v Podkraju uredila še kanalizacijo. Torej bodo tudi v Hrušici pili vodo iz zajetja Skuk nad Lokavcem. Skuk namreč napaja celo Goro do Cola.

Vsi lastniki zemljišč, preko katerih bo tekla nova trasa vodovoda, bodo o tem pravočasno obveščeni. Občina pa javno predstavitev projekta novega vodovoda načrtuje v oktobru.

Nova vodovodna povezava je del obsežnega projekta hidravlične izboljšave in razširitve vodooskrbnega sistema Hubelj, ki je ocenjen na okrogle tri milijone evrov. Občina je denar pridobila iz evropskega kohezijskega sklada. Zgradilo se bo tudi dodatni rezervoar pri vodarni Hubelj, ki bo prišel prav ob večjih nihanjih – ob večjih nalivih je voda motna, ob daljši suši pa bi jo lahko že začelo primanjkovati. Kot rezervni vir bo z vodovodom Hubelj preko Gorenj povezan še izvir Skuk.