Dopolnilna sadnja »LIFE« vetrozaščitnega pasu

datum: 23.10.2018
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina sodeluje v petletnem projektu Life ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) - Prilagajanje kmetijstva na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Projekt sofinancirata program LIFE Evropske komisije ter Ministrstvo za okolje in prostor RS.

logo7Projekt med drugim predvideva tudi zasaditev poskusnega zelenega protivetrnega pasu za zmanjševanje vetrne erozije v Vipavski dolini zaradi klimatskih sprememb. Pomladi 2018 smo zasadili nov demonstracijski protivetrni pas na površini 1500 m2 (300 m dolžine in 5 m širine). Protivetrni pas je sestavljen iz šestih različnih ploskev (50 m dolžine in 5 m širine), ki se razlikujejo glede na velikost, gostoto in način posaditve dreves in grmovnic. logo18Najti želimo našim razmeram najprimernejšo zasaditev.

Pozno jeseni bomo izvedli dopolnilno sadnjo vetrozaščitnega pasu, ki bo nadomestila izpad po spomladanskem sajenju. Popis manjkajočih sadik na vseh šestih poskusnih ploskvah vetrozaščitnega pasu je opravil Mitja Turk - vodja ajdovske enote Zavoda za gozdove Slovenije. Posaditi bo treba 356 nadomestnih sadik različnih višin, od 40 – 250 cm: 117 sadik črne jelše (Alnus glutinosa), 17 poljskega javorja (Acer campestre), 19 ostrolistnatega javorja (Acer platanoides), 91 belega gabra (Carpinus betulus), 27 hrasta dob (Quercus robur), 36 češnje (Prunus avium) ter 49 sadik poljskega bresta (Ulmus carpinifolia).

Verjamemo, da bo dopolnilna sadnja vetrozaščitnega pasu na dolgi rok bistveno prispevala k njegovi polni funkcionalnosti za varovanje rodovitne prsti, primerne za kmetovanje, pred burjo.

Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz Ajdovščine

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

lifelogo