Prenova bodoče glasbene šole se nadaljuje

datum: 02.11.2018
kategorija: Novice

Prenova energetske sanacije stavbe 2 bivše osnovne šole, kamor se bo selila glasbena šola, se bo v kratkem nadaljevala. Odločitev o izbiri novega izvajalca je bila opravljena, le še na pravnomočnost je treba počakati.

Prejšnjemu izvajalcu, podjetju As – Primus, je bila konec maja, ko se je iztekel rok za dokončanje projekta energetske sanacije objekta, pogodba odpovedana. To je bila v dani situaciji najboljša možna rešitev za Občino Ajdovščina, saj podjetje ni bilo sposobno izpolniti svojih obveznosti. Od takratne pogodbene vrednosti 1,6 milijona evrov je opravilo le za dobrega pol milijona evrov del (rušitve, ojačanje konstrukcije, vgradnja oken in elektro priključek). Po prekinitvi pogodbe je bilo potrebno ponovno izdelati popise za dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pripraviti novo javno naročilo. Objektu manjka streha, opraviti je potrebno vsa notranja dela – elektro in strojne inštalacije, vsi tlaki, obdelave sten in dokončati zunanjo ureditev.

Na novo javno naročilo je prispelo pet ponudb, vse so presegale zagotovljena sredstva. Razlogov za to je več, bistveno pa je na višjo ceno vplivala trenutna situacija v gradbeništvu – zaradi večjega povpraševanja po gradbenih storitvah so cene narasle. Občinski svet Občine Ajdovščina je zato na korespondenčni seji potrdil nov finančni načrt – povečanje sredstev v načrtu razvojnih programov za dober milijon. Občini Ajdovščina pa je uspel tudi dogovor z infrastrukturnim ministrstvom za prenos vseh pridobljenih sredstev kohezijskega sklada, ki še niso bila porabljena. Za projekt energetske prenove objekta za glasbeno šolo so bila namreč pridobljena evropska sredstva v višini 232.653,10 evra, v letih 2017 in 2018 je bilo porabljenih 72.344 evrov, preostanek, torej 151.308,72 evra pa bo mogoče koristiti v letu 2019.

Vsi postopki za nadaljevanje energetske prenove objekta so tako pri koncu, le še na pravnomočnost odločitve o izbiri izvajalca je potrebno počakati. Po novi časovnici naj bi bila prenova zaključena do začetka poletja 2019, nato sledi nabava in montaža opreme, septembra 2019 pa bo Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina že doma v novem objektu.