Prenova Rustjeve hiše

datum: 14.11.2018
kategorija: Novice

Pilonova galerija v Ajdovščini se že dlje časa spopada s pomanjkanjem prostorov, bodisi za predstavitev stalnih zbirk kot tudi za primerno spravilo različnega gradiva. Zato je Občina Ajdovščina odkupila sosednjo Rustjevo hišo. Načrti prenove so izdelani, s projektom bo občina kandidirala na razpis za nepovratna sredstva LAS-a.

Rustjeva hiša omogoča optimalno širitev Pilonove galerije, saj s polno izkoriščenostjo njenega prostora ne pridobi samo dodatnih galerijskih in depojskih prostorov, temveč tudi bistveno nadgradi sedanjo ponudbo z galerijsko trgovino, kavarno, pekarno in slaščičarno, notranjim atrijem ter zunanjim trgom. Tako kot v sedanji Pilonovi galeriji je tudi v Rustjevi hiši do pred pol stoletja delovala pekarna.

Sicer pa ima stavba »poudarjeno tripartitno fasado, s kvalitetnim kamnitim portalom in pilastroma in zaokroža majhen a pomemben trg pred osrednjim ajdovskim trgom, se odpira proti jugu in zapira pred burjo ter ustvarja kakovosten urbani ambient na poti k središču mesta.« Torej bi se obisk Pilonove galerije lahko smiselno zaključil na letnem trgu, ki je kakor vsak borjač tudi zaščiten pred burjo.

Kot je za staro mestno jedro Ajdovščine značilno, so bila tudi v tem primeru potrebna arheološka raziskovanja, ki so pod tlakom v pritličju odkrila ohranjene ostanke rimskega obzidja ter bogate naselbinske plasti iz več obdobji. Zato je bilo potrebno pri izdelavi projektov upoštevati kulturnovarstvene pogoje ZVKD Nova Gorica po ohranitvi oziroma prezentaciji pomembnejših ostalin, pa tudi oboka krušne peči. Tudi fasada mora med prenovo ohraniti vse elemente bogatejše meščanske hiše.

Trenutno je v pripravi dokumentacija za pridobitev evropskih sredstev iz skupnega instrumenta Lokalni razvoj oziroma pristopa CLLD (Communitiy - Led Local Development).