Anketa o kakovosti bivanja

datum: 10.01.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je ena od štirih izbranih občin, v kateri se izvaja raziskava o kakovosti bivanja v sklopu projekta Pregled in analiza razvojnih potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja. Vabljeni k sodelovanju!

 Vprašalnik

Glavni namen projekta je opredelitev ukrepov urbanega razvoja, ki bodo imeli največje učinke na celovit razvoj mest in mest-nih območij z vidika gospodarskega razvoja, okolja in socialne kohezije. Rezultati raziskave bodo uporabljeni za opredelitev ključnih ukrepov, priporočil za prihodnji razvoj mestih in urbanih območij v Sloveniji.

Projekt se izvaja po naročilu Ministrstva za okolje in prostor in Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP-2017« v letu 2017. Izvajalci raziskave so Fakulteta za arhitekturo, Ekonomska fakulteta in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
 
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani projekta.