Kultura osmišlja življenje

datum: 09.02.2019
kategorija: Novice

Tajnik ZKD Ajdovščina Marjan Krpan, Ivica Vidmar, podžupan Ivan Krašna, Dragica Ergaver (ŽPZ Večernica), predsednik ZKD Ajdovščina Artur Lipovž, Vlasta Rebek Dolenc (Društvo animatorjev Norma 7), Mirjam Kalin, podžupan Mitja Tripković

Sinoči je v organizaciji Zveze kulturnih društev Ajdovščina v Dvorani prve slovenske vlade potekala osrednja proslava ob prazniku kulture v občini. Slavnostna govornica Mirjam Kalin je poudarila pomen kulturno umetnostne vzgoje za razvoj osebnosti. Priznanja za zasluge za kulturni utrip v občini so letos prejeli Ivica Vidmar, Ženski pevski zbor Večernica in Društvo animatorjev Norma 7.

Mirjam Kalin Sporočilo letošnje osrednje slovesnosti ob kulturnem prazniku v Ajdovščini je kako pomembna je kultura in umetnost za posameznika in za družbo nasploh. O tem je govorila slavnostna govornica Mirjam Kalin, ravnateljica Osnovne šole Dobravlje in pobudnica, promotorka ter aktivna soorganizatorica projekta filmske vzgoje na Vipavskem, to je izražal imeniten program, ki ga je poleg ženskega kvarteta Anka oblikovalo Gledališče Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. »Prav z umetnostjo lahko premostimo številne predsodke, ki so družbi škodljivi, mladim in kasneje odraslim povzročajo osebne stiske, v ekstremnih primerih pa celo izolacijo in osamitev,« je poudarila govornica Mirjam Kalin ter se v nadaljevanju sprehodila po področjih kulturno-umetnostne vzgoje v šolah. Na prvo mesto je postavila skrb za razvijanje bralne kulture, nadaljevala s pomenom dramske in lutkovne umetnosti, petjem, likovnim izražanjem, pri katerem se »presenetljivo odlikujejo učenci, ki imajo težave z učenjem«. Velik pomen pripisuje vzgoji za medije: »Vsepovsod lahko preberemo, kako pomembne so veščine kritičnega mišljenja, prakse v številnih javnih medijih pa kažejo, kot da jih tam ne bi poznali. Vključujemo se v projekte o etiki, nato pa dnevno opažamo, da so ta načela brezsramno kršena.« Sprehod skozi področja je zaključila s filmsko vzgojo – svojo lastno izkušnjo iz osnovnošolskih in srednješolskih dni je prenesla v prakso s projektom filmske vzgoje: »Učenci iz našega okolja so bili vajeni ogledov pretežno dobro oglaševanih komercialnih filmov. Naš koncept jim prinaša izkušnjo art filma, ki ga odlikujejo izbrana tema, izvirna izpovedna moč in vrhunsko razdelane prvine filmske umetnosti. Ter seveda pogovor po ogledu in ustvarjalne dejavnosti, kjer vsak izrazi svoje doživetje, svojo izkušnjo. Kajti šele gledalec naredi film, kot pravi pionirka filmske vzgoje pri nas Mirjana Borčić. S tem, da smo v ogled izbranega filma vključili vse učence v občini, pa smo mladim v okolju ponudili skupno temo, ki igra pomemben identifikacijski element neke generacije.« V zaključku je poudarila še, da je področje kulturno-umetnostne vzgoje dobro sistemsko podprto ter da veliko ponuja: »Naša odgovornost pa je, da se teh možnosti zavedamo … Na ta način bomo mladim pomagali do razvoja lastnega izvirnega izraza in posledično samozavesti, ki je tako potrebna, da v današnjem svetu premagujejo ovire. Takšni posamezniki pa lahko najbolje pripomorejo k boljši skupnosti in njenemu celotnemu razvoju.«

Ivica VidmarZveza kulturnih društev Ajdovščina je letos podelila tri priznanja za zasluge za kulturni utrip v občini. Ivica Vidmar, vzgojiteljica in mentorica dramsko-lutkovnega krožka ter klekljanja na Osnovni šoli Otlica, je prejela priznanje za pripravo in organizacijo izjemnih kulturnih prireditev, skozi katera prenaša in ohranja kulturno dediščino ter povezuje otroški svet z izkušnjami starejših. Ženski pevski zbor Kulturni praznik 2019 Večernica je prejel priznanje za ohranjanje slovenske pesmi  ter za sooblikovanje kulturnega življenja v lokalni skupnosti, na Vipavskem in v Sloveniji. Društvo animatorjev Norma 7 pa je prejelo priznanje za združevanje kulturne dejavnosti in obogatitev življenja predvsem invalidnih in starejših oseb ter marginalnih skupin prebivalstva v občini in v Sloveniji. Bučen aplavz je požela tudi čestitka predsednika Zveze Kulturni praznik 2019 kulturnih društev Ajdovščina Arturja Lipovža letošnji nagrajenki Prešernovega sklada Martini Batič.

Kulturni program so po scenariju in režiji Petra Avbarja oblikovali ženski kvartet Anka, ki je z izvrstnim petjem okrasil prvi del proslave, ter učenci Osnovne šole Danila Lokarja, ki so obiskovalcem na domiseln način, ustvarjalno in z različnimi umetniškimi žanri predstavili svoj pogled na Ivana Cankarja.

Kulturni praznik 2019 Dvorana prve slovenske vlade je bila do zadnjega kotička polna, obiskovalci – v prvi vrsti sta proslavo spremljala tudi oba ajdovska podžupana, Ivan Krašna in Mitja Tripković - pa so navdušeno in z bogatimi aplavzi nagradili govornico, voščili nagrajencem in spodbujali kulturne točke. 

Foto Polona Ipavec