Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2019

datum: 22.02.2019
kategorija: Novice

Na spletni strani Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in športnih prireditev. Občina Ajdovščina bo sofinancirala izbrane prireditve v letu 2019 na območju občine Ajdovščina.

Prijavitelj mora vlogo za vsako prireditev posebej (če prijavlja več prireditev) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 25. 2. 2019 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://ajdovscina.e-razpisi.si. Povezava do razpisa in spletne aplikacije je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina.

Rok za oddajo vlog je petek, 22. marca 2019.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj oddati osebno v glavni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina do najkasneje 22. 3. 2019 (velja datum poštnega žiga).

Izjema so prireditve Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom, za katere je rok za oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali osebno na Občino Ajdovščina 31. 5. 2019

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 (Janja Lazar) ali pišejo na elektronski naslov janja.lazar@ajdovscina.si.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina.