Najdena sulica - izredno odkritje v rimski kanalizaciji

datum: 25.02.2019
kategorija: Novice

Potem ko so arheologi temeljito prečesali osrednji ajdovski trg, so se preselili še na obrobje. Po zanimivih najdbah na Križajevem dvorišču se jim je sreča nasmehnila čisto na koncu - na dvorišču Edlingovega dvorca – v kanalizaciji iz rimskih časov so našli kovinsko sulico, naleteli pa so tudi na zelo lep primerek rimske ceste z vsemi sloji.

Za potrebe sklopa 3. faze prenove ajdovske Kastre je bilo potrebno opraviti še arheološke raziskave na obrobju Lavričevega trga. Potrebno je bilo objaviti nov javni razpis, saj prej tak arheološki režim ni bil predviden. Izbrano je bilo podjetje Avgusta iz Idrije, ki je z deli začelo sredi lanskega decembra. Zbrali so močno ekipo arheologov z vodjo raziskav Luko Rozmanom, namestnico Marušo Urek, v ekipi so še Marko Kot, Lailan Jaklič, Blaž Podpečan, Ana Kovačič, Gregor Gruden, Mojca Horjak in Anja Fabčič. Strokovni nadzor vodijo Patricija Bratina, konservatorska svetnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Nova Gorica ter strokovna svetovalca dr. Andrej Gaspari in dr. Zvezdana Modrijan.

Tretjo fazo raziskav so razdelili na šest območji, začeli pa so na Križajevem dvorišču – o najdbah pišemo v drugem prispevku.

Prostor pred Ljudsko univerzo Ajdovščina ni postregel s posebnimi najdbami, je pa zanimivo, da  so na olivno rjavo glino naleteli zgolj  40 cm pod nivojem današnjega pločnika. Ob prihodu Rimljanov je ta plast predstavljala geološko osnovo. Naleteli so še na ostanke rimske ceste, ki je s trga vodila proti severu, na kakšne rimske zidane strukture pa ne, kar napeljuje na veliko dvorišče v tem delu.  V grajskem podhodu je bila prodnata geološka osnova precej niže, na 138 cm, plast rjave gline z zgodnjerimskimi najdbami pa na globini dobrega metra. Na območju pred trgovino Fama so že pred pol stoletja, ko so gradili blagovnico Nanos, arheologi tam naleteli na temelje atrijske hiše iz rimskega obdobja. Sedaj so, opremljeni z boljšo tehnologijo in novimi spoznanji o rimski Ajdovščini, območje raziskali še enkrat in potrdili rezultate izkopavanj iz leta 1969. Naleteli so še na lepo ohranjene dele objekta, ki pa datira v srednji vek.

No, in čisto na koncu na dvorišču za Famo, se pravi na dnu južnega krila Edlingove graščine, se je arheologom nasmehnila sreča – odkopali so čisto pravo sulico, edino doslej, pa čeprav bi pričakovali, da bo tovrstnih najdb v vojaški utrdbi na pretek, še posebej, ker nekateri zgodovinarji menijo, da je prav Kastra odigrala pomembno vlogo v znameniti bitki ob Mrzli reki, v kateri se je bojevalo na desettisoče do zob oboroženih vojščakov. Vendar, kot pravi arheologinja Maruša Urek, tudi najdena sulična ost te dileme ne razrešuje - gre namreč za najdbo iz časa pred izgradnjo Kastre.

Železna sulična ost meri 26,5 cm v dolžino in 5 cm v širino. Takšne osti so bile odkrite v grobovih poznega latena (mlajše železne dobe) in zgodnjerimske dobe. Sulice (hastae) so bile v okviru rimske vojske značilno orožje pomožne pehote in konjenice.

cestaRimSo pa na nekdanjem grajskem dvorišču naleteli še na eno zelo pomembno najdbo – dobro ohranjeno cesto, katere presek je šolski primer rimske gradnje. Dokumentirali so štiri nivoje prodnatih tlakovanj, z vmesnimi peščenimi, gruščnatimi in prodnatimi utrditvami, v skupni debelini do 70 cm. V najstarejši fazi je bila cesta široka nič manj kot 12 m v širino. Rimska cesta je potekala v smeri vzhod – zahod, nanjo so naleteli na več mestih, največji del leži na jugovzhodnem delu Lavričevega trga (ob nekdanji samopostrežbi). Na tem mestu so bile vidne tudi kolesnice. V mlajših fazah so cesto omejili na vsega dva metra širine, ki je bil  nekoliko izbočen, predel ob objektih pa so zasuli s peščenimi plastmi, v katere so vkopali baze stebrov zunanjega stebrišča. Del ceste se je na Lavričevem trgu odcepil od glavne osi vzhod – zahod in je potekal proti severu, vendar je bolj verjetno, da je bila cesta omejena le na stavbni kompleks.

Zadnje odkritje dela ceste na južnem krilu Edlingovega dvorca torej ponuja nove in pomembne izsledke glede prometne ureditve v Kastri – nov vhod v utrdbo bi se potemtakem moral nahajati severno od stolpa 10.

Foto Marko Kot