Svetnice in svetniki z veliko pobudami

datum: 08.03.2019
kategorija: Novice

Na včerajšnji seji, ki je sicer štela 11 točk dnevnega reda, so svetnice in svetniki postavili veliko vprašanj in podali na desetine pobud, ki jih bodo zdaj obdelale strokovne službe občine. Veliko vprašanj se je nanašalo na prometno varnost, še posebno, ker sta bili na seji poročili o delu Policijske postaje Ajdovščine in Medobčinske uprave, ki za Občino Ajdovščina izvaja redarsko in inšpekcijsko službo.

V nadaljevanju je svet sprejel spremembe Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina, ki širi krog upravičencev, potrdil višje občinske subvencije k ceni pomoči na domu (za uporabnike ostaja enaka) ter sprejel sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici. Za obdobje 15 let je svet podaljšal koncesijo Tanji Nedeljković za opravljanje zobozdravstva. Potrdil je nekaj sprememb občinskih meja z vipavsko in komensko občino, ki jih je predlaga Geodetska uprava RS.

Med imenovanji je svet za novega člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina imenoval Erika Mužino, za člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina Dušana Žorža ter imenoval člane v odbore in komisije Občinskega sveta, v zadnji točki pa podal soglasje k imenovanju Irene Štokelj za v.d. direktorice GRC Ajdovščina za čas do imenovanja direktorja oziroma za 6 mesecev.