Občina Ajdovščina se umika iz Univerze v Novi Gorici

datum: 11.03.2019
kategorija: Novice

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 4. redni seji sprejel sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici.

Fakulteto za znanosti o okolju kot predhodnico današnje Univerze v Novi Gorici sta kot zasebni visokošolski zavod v letu1995 ustanovila Institut 'Jožef Stefan' in Mestna občina Nova Gorica. Leta 1998 fakulteta skupaj z novimi šolami postane Politehnika Nova Gorica.

Vanjo sta leta 2003 kot nova soustanovitelja vstopila Občina Ajdovščina in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Občina je za izvajanje študijske in raziskovalne dejavnosti takratni Politehniki podarila  stavbo v sklopu kompleksa bivše vojašnice 'Srečko Kosovel', ocenjene na 180.000 evrov. Leta 2006 je iz Politehnike nastala Univerza v Novi Gorici, podarjena stavba pa je bila deležna temeljite obnove, občina Ajdovščina je za obnovo namenila dobro polovico - 435.000 evrov.  

Občina je darilo zavarovala z aneksom k pogodbi – če univerza podarjene nepremičnine ne bi več uporabljala za študijske in raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja in tehnike, mora občini povrniti 615.000 evrov. Če bi pa občina nepremičnino ponovno prevzela, bi univerzi odplačala njen delež v prenovo, to je 400.000 evrov.

univ2Občina kot soustanoviteljica programov univerze ni sofinancirala, pač pa je finančno sodelovala le pri posamičnih projektih. Za takšno obliko sodelovanja se občina zavzema še naprej, pri čemer ni potrebe, da bi občina v univerzi nastopala kot soustanovitelj. Iz univerze se je leta 2015 že umaknil ZRC SAZU, si pa v novogoriški univerzi želijo novega soustanovitelja, to je Fundacija Univerze v Novi Gorici. Kot je dejal prorektor dr. Gvido Bratina, je v fundaciji zbranih veliko posameznih donatorjev in podjetij, ki že vrsto let finančno pomagajo univerzi in so izrazili željo, da bi glede na njihove vložke imeli tudi besedo pri upravljanju univerze. S tem pa Občina Ajdovščina ne soglaša in kot je na seji pojasnil župan Tadej Beočanin, je zato najbolje, da se občina iz univerze umakne in je ne ovira pri njenih nadaljnjih načrtih. Izstop v ničemer ne spreminja dosedanjega raziskovalnega in pedagoškega dela univerze v stavbi v Ajdovščini (na fotografiji).