Zaščita hribskega škrjanca

datum: 13.03.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina z več projektnimi partnerji sodeluje v projektu VIPava, financiranem iz kohezijskih sredstev EU za območja Natura 2000. Ena od ogroženih vrst projekta je hribski škrjanec, ki naseljuje tudi hribovito področje nad vasjo Gojače.

 

lulua aborea1Območje njegove naselitve je močno zaraslo in ne predstavlja več primernega gnezditvenega in prehranjevalnega habitata. Zato je bilo določeno, da se bo v okviru projekta očistil naravni habitat hribskega škrjanca (odstranitev večjega dela lesne zarasti). Ukrep in izvedba aktivnosti je usklajena s smernicami Zavoda za varstvo narave (ZVNRS) in Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS). Njihovi sodelavci so skupaj s strokovnjakom z Zavoda za gozdove nadzorovali odstranjevanje lesne zarasti, ki je potekalo do začetka marca. Urejanje terena (zlaganje lesa ob kamionski cesti, mletje lesnih sekancev ter popravilo ceste) pa bo trajalo do prvega aprila 2019. Očistilo se je približno 25 hektarjev površine, kar je financirala Republika Slovenija iz programa »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava«.

vipava-plakat.jpgČiščenje zarasti ter ureditev naravnega habitata bosta nedvomno prispevali k ohranitvi ogrožene živalske vrste, pa tudi k ohranjanju kulturne krajine in morda celo k oživitvi kmetijske dejavnosti na tem območju.

Celotna predstavitev projekta VIPava je dosegljiva na spletni strani: www.projektvipava.si.