Deljena mnenja o proračunu

datum: 31.05.2019
kategorija: Novice

Na 6. redni seji se je včeraj popoldne sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Dnevni red je vseboval 14 točk. Največ časa so svetniki namenili drugi točki, v kateri so podali številne pobude in vprašanja. Najbolj pomembno je bilo sprejetje rebalansa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019.

Med številnimi pobudami sta se dve navezovali na ureditev krožišč – pri letališču so težave z odvodnjavanjem, v krožišču pri pokopališču pa ugotavljajo težave pri zavijanju za Lokavec. Podan je bil tudi predlog za asfaltiranje odseka od smetišča do mostu čez Vipavo in za ureditev parkirišča za padalce v Logu. Zanimivi sta tudi pobudi za postavitev smetnjakov ob Dobravski krnici in podaljšanje delovnega časa Centra za zbiranje odpadkov ob sobotah. Pogosto se namreč dogaja, da občani kosovne odpadke odlagajo kar na ekoloških otokih. Morda je to eden izmed razlogov, da se je količina mešanih odpadkov povečala, s čimer ima komunala posledično več stroškov, o čemer je v poročilu govoril direktor Komunalne stanovanjske službe Ajdovščina Egon Stopar. Zaradi povečanih količin vode, čiščenja odplak in odvoza smeti v prvih petih mesecih leta je prišlo do poračuna in tako se bodo položnice za štiričlansko družino pri povprečni porabi 16 m3 vode na mesec na gospodinjstvo podražile za 1,26 €.

Letni poročili sta podala tudi ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina in direktor Lavričeve knjižnice. Najbolj pomembna pa je bila šesta točka dnevnega reda, v kateri so svetniki sprejeli  rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019. Po besedah župana je proračun zelo ambiciozno zastavljen in predvideva številne projekte, ki za izvedbo potrebujejo dodatna sredstva oz. kredite, s čimer pa se niso strinjali svetniki SDS-a in NSI-ja in rebalansa proračuna niso podprli.

Na seji so svetniki podali soglasje k razrešitvi direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina in k imenovanju Egona Stoparja za direktorja. Župan se je Stoparju zahvalil za predano devetletno delo na čelu KSD.