Pridobljena sredstva za obnovo stolpa v grajskem vrtu

datum: 04.06.2019
kategorija: Novice

Včeraj je na občino prispela vzpodbudna novica – za obnovo stolpa smo preko spomeniško-varstvenega projektnega razpisa Ministrstva za kulturo pridobili 94.608,91 evrov.

Osnovni namen obnove stolpa je ohranitev in oživitev kulturnega spomenika lokalnega pomena. Nosilec projekta, ki je razdeljen na dva dela, je Občina Ajdovščina. V prvi fazi sanacije bo odstranjeno dotrajano notranje stopnišče, vključno s kovinsko ograjo. Predvidena je odstranitev ploščadi na vrhu stolpa, sanirali in uredili se bodo tudi obstoječi kamniti zidovi (odstranitev rastja, utrditev zidovja). Na dnu stolpa se bo zamenjalo obstoječa kovinska vrata in zasteklilo strelne in druge manjše fasadne odprtine. Vse do stolpa št. 9 je predvidena obnovitev obstoječega obokanega obzidja, ureditev terase in odvodnjavanje. V drugi fazi sanacije, ki ni vključena v ta projekt, so predvidene še postavitve stopnišča, dodatne etaže in nove razgledne ploščadi.  

Stolp je trenutno močno ogrožen zaradi starosti, nevzdrževanja in neprimernih preteklih posegov. Ogroža tudi sosednje nepremičnine in mimoidoče. Predvideni posegi zagotavljajo ohranjanje avtentičnosti materialov, tehnologij, znanja in veščin. S sanacijo bo tako stolp pridobil novo podobo z ohranitvijo materialov in originalno kamnito konstrukcijo. Stolp bo s predvidenimi vzdrževalnimi deli zaščiten pred propadanjem, obenem pa bo z novo podobo spodbujal razvoj turizma.

Predvidoma se bodo dela začela januarja 2020, prva faza naj bi bila zaključena do konca oktobra 2020 in naj bi v celoti stala dobrih 197.000 evrov, od tega bo slabo polovico pokrilo Ministrstvo za kulturo, ostalo bo financirala Občina Ajdovščina.