Goriška cesta prometno preobremenjena

datum: 03.07.2019
kategorija: Novice

V zadnjih petih dneh junija je števec prometa na Goriški cesti dnevno povprečno naštel kar 11.449 vozil. Za primerjavo – po ajdovski obvoznici se jih dnevno zapelje več kot polovica manj.

 Leta 2017 sprejeta Celostna prometna strategija nas zavezuje k celovitemu in usklajenemu načrtovanju razvoja, prizadevanju k zmanjšanju prometa v urbanih središčih, spodbujanju lastne mobilnosti in javnega prevoza … Med zapisanimi ukrepi je tudi večletno spremljanje določenih kazalnikov, med drugim tudi štetje prometa. Že lani so v sodelovanju s Prometno šolo Nova Gorica dijaki na Hubeljskem mostu en dan ročno preštevali vozila. Letos pa je Občina Ajdovščina nabavila dva elektronska števca prometa, ki sta bila v juniju nameščena na obe strani Goriške ceste ter sta že po prvih dneh potrdila ugotovitev dijakov, da je promet zelo gost. Gre za napravi TC25, ki za vsako zaznano vozilo beležita podatke o času, hitrosti in dolžini.

Prvi podatki o meritvah so iz obdobja od 24. do 30. junija. Hitrosti niso sporne, večina voznikov vozi po omejitvi, prav tako ni sporen tip vozil, okoli 80 % je osebnih avtomobilov. Problematično pa je število vozil – Goriško cesto je v tem obdobju v obeh smereh prevozilo kar 80.147 vozil, 38.637 v smeri vzhod – zahod in 41.510 v smeri zahod – vzhod. To pomeni povprečno v enem dnevu kar 11.449 vozil. Prve meritve so bile opravljene v prvem počitniškem tednu, celo z enim prazničnim dnem, iz česar gre sklepati, da je v času šolske sezone prometa še več. Za primerjavo - po ajdovski obvoznici se je v tem obdobju povprečno dnevno prepeljalo več kot polovica manj vozil, »le« 4.800.

S števci prometa se bo vsaj naslednje pol leta spremljalo podatke o prometu na Goriški cesti, kjer so trenutno v gradnji kolesarske steze. Morebiti pa bo zoženje cestišča na račun kolesarjev vendarle pripomoglo k temu, da se bodo vozniki odločali za pot do cilja po lepo urejeni obvoznici, ali celo sedli na kolo, namesto za volan.