Nedavnemu požaru na Cerju ob rob

datum: 27.08.2019
kategorija: Novice

K hitrejšemu ukrepanju v primeru naravnih nesreč na našem območju se s projektom Crossit Safer trudi prispevati tudi Občina Ajdovščina.

Še s svežimi spomini na zdaj že pogašeni požar na obmejnem Cerju, ki se je k sreči končal brez večjih posledic, velja izpostaviti projekt Crossit Safer, v katerem kot eden od partnerjev sodeluje tudi Občina Ajdovščina.

Nevarnost razširitve ognja s slovenskega Krasa v Italijo je pri gašenju zahtevala prisotnost ne samo slovenskih, temveč tudi italijanskih enot, pri čemer se je znova odprlo vprašanje, kako hitro prestopati mejo brez čakanja na odobritev nadrejenih državnih organov. Kljub temu da že obstajata dva obmejna sporazuma (prvi med Gasilsko brigado Koper in Gasilsko enoto iz Trsta ter drugi med Gasilsko enoto Nova Gorica in Gasilsko enoto iz italijanske Gorice) ter protokol, sklenjen med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, ki sicer v primeru naravnih in drugih nezgod omogočajo hitrejše prečkanje meje, pa ti težave ne rešujejo celovito. V dotičnem primeru se je pojavila potreba po konkretnejših sporazumih med pripadniki civilne zaščite na obeh straneh, saj sistema v državah ne delujeta na enak način. Konkretneje, če so v Sloveniji gasilci pristojni za gašenje kakršnih koli požarov, se v Italiji ta pristojnost deli med različne enote in so tako denimo gasilci zadolženi le za urbane požare. Sodelovanje vseh enot se je v danem primeru odvilo v uspešno akcijo, ob tem pa vendarle pokazalo nujnost vzpostavitve institucionalne ravni. Prav okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja pa je ena od ključnih aktivnosti projekta, za katero se kot eden od partnerjev zavzema tudi Občina Ajdovščina. 

Projekt sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.