Športne pridobitve v Palah

datum: 04.09.2019
kategorija: Novice

Območje Športnega centra Pale bo deležno prenove na več področjih športnih površin – v sklopu Moje pobude bo postavljena nova skate rampa, kmalu bo končan prostor za pranje koles, v prihodnjem letu se na mestu tankovskih garaž obeta začetek gradnje Športno rekreacijskega centra.

Pale bodo v sklopu več začrtanih projektov deležne prenove objektov, namenjenih športnem udejstvovanju. Ena izmed njih je celovita prenova skate parka, ki bo v več fazah postopoma pridobival nove elemente. Do konca oktobra se predvideva zaključek prve faze – postavitev nove skate rampe – ideja zanjo je izšla iz Moje pobude.

Športno rekreacijski center, ki bo postavljen na mestu tankovskih garaž, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja – so pa zanj že narejeni načrti. V njem so predvidene pokrite površine za različne športne dejavnosti, telovadnice, otroška igralnica, dvorana za plezanje in skladiščni prostori za društva.

pale3Ljubiteljem kolesarstva se na območju kolesarske pump proge obeta urejen prostor za pranje koles. Dokončno bo opremljen z betonsko klopjo, boksom za skladiščenje peska za servisiranje male pump proge, zraven je postavljen ekološki otok. Predvidena je tudi postavitev pipe in stojala za pranje in popravilo koles. V sklopu tega projekta so se uredile tudi stopnice po brežini, ki vodijo do učne steze in makadamski prostor za parkiranje.

Pale bodo z novimi pridobitvami tako nudile še več priložnosti za aktivno preživljanja prostega časa.

pale2