Učinkovitost protivetrnih pasov

datum: 20.09.2019
kategorija: Novice

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt je Občina Ajdovščina skupaj s projektnimi partnerji posadila pilotni protivetrni pas kot primer ukrepa prilagajanja kmetijstva v Vipavski dolini na podnebne spremembe. Trenutno potekajo meritve učinkovitosti pasu, ki bodo pokazale kakšna je njegova dejanska učinkovitost.

lifV mesecu avgustu 2019 je bilo na lokaciji protivetrnega pasu postavljenih osem merilnikov vetra in štiri merilnike vlage v tleh. Višina meritev vetra je na vseh merilnikih na 2 m oz. 3 m, razen pri merilniku na koncu protivetrnega pasu, kjer je na 3 m oz. 4 m. Vzeti so bili tudi vzorci tal za analizo. Pri postavljanju nas je spremljala burja, ki je vsaj malo ohladila razgreto poletno ozračje. Naše delo pa je oteževala tudi trda, izsušena zemlja. 

lifMerilnike smo namestili na sredino vsake od šestih ploskev protivetrnega nasada. Vsaka ploskev predstavlja drugačen način zasaditve dreves in/ali grmičevja z namenom ugotovitve, katera od zasaditev je najučinkovitejša. Kot je razvidno iz fotografije, si ploskve sledijo iz smeri zahod (Ajdovščina) proti vzhodu (Vipava). Na treh ploskvah z višino posaditve 40–80 cm ter na ploskvi z višino posaditve 120–150 cm so bili poleg merilnika vetra nameščeni tudi merilniki količine vode v tleh. Na ploskvi, kjer je višina dreves 40–80 cm, 80–100 cm, 100–150 cm, 200–250 cm ter na ploskvi, kjer je mešana posaditev višine 40–80 cm, 200–250 cm, sta bila nameščena še po dva merilca vetra.

S pomočjo merilnikov bomo v prihodnjih letih izvedli meritve, ki bodo pokazale, ali in koliko je protivetrni pas učinkovit. Ugotovili bomo tudi, če oziroma za koliko protivetrni pas vpliva na vlažnost rodovitnih tal.

 Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz Ajdovščine

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

 lif

 

 .life19

 

life class