Nove geodetske izmere v Podkraju

datum: 24.09.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je pristopila k celostnemu urejanju katastrskih mej ter z Geodetsko upravo RS, ki pelje postopek, sklenila dogovor o sofinanciranju. Postopek tako imenovane nove izmere je že v teku. Danes, 24. septembra, ob 18. uri, bo v prostorih OŠ Podkraj uvodna predstavitev projekta nove izmere za katastrsko občino Podkraj.

Cilj Občine Ajdovščina je predvsem urejanje mej cest in poti ter drugih javnih površin, sočasno pa se bo urejalo tudi ostale obstoječe lastniške parcelne meje. Z mejnimi znamenji se bo označilo vse dele mej, za katere bo doseženo soglasje strank v postopku. Geodeti bodo hkrati določili zemljišča pod stavbo vsem objektom na območju nove izmere in ob soglasju lastnikov združili sosednje parcele z enakim pravnim stanjem.

Nove zemljiškokatastrske izmere na območju naselja Podkraj bodo danes, 24. septembra, ob 18. uri predstavljene na uvodni predstavitvi projekta. Krajane bodo seznanili z območjem nove izmere, načinom dela in okvirnim terminskim planom geodetske izmere. Za uspešno izvedbo projekta je ključno sodelovanje vseh lastnikov parcel, ki se nahajajo na območju nove izmere, zato vljudno vabljeni, da se srečanja udeležite.