Javni poziv interesentom za uvedbo hitre avtobusne linije Ajdovščina – Ljubljana

datum: 30.09.2019
kategorija: Novice

V Celostno prometno strategijo Občine Ajdovščina smo zapisali, da bomo spodbujali razvoj javnega potniškega prometa kot enega izmed načinov mobilnosti, ki veliko prispeva k zmanjšanju motornega prometa in varnosti udeležencev v prometu. K temu bi veliko pripomogel tudi predlog občanov za uvedbo hitre avtobusne linije Ajdovščina – Ljubljana.

Občina Ajdovščina vabi vse, ki ste zainteresirani za uvedbo hitre avtobusne linije, ki bi Ajdovščino povezovala z Ljubljano, da svoj interes izkažete tako, da do 15. oktobra 2019 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si posredujete svoje podatke: ime in priimek, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, okvirno uro prihoda na delovno mesto (Ljubljana) in odhoda ter kolikokrat mesečno bi prevoz koristili. Vse zainteresirane bomo kontaktirali za dodatne informacije, ki nam bodo pomagale upoštevati interese potencialnih vozačev. Z navedenim bi izvajalec javnega linijskega prevoza lažje utemeljil uvedbo nove hitre avtobusne linije.

Hitra avtobusna linija Ajdovščina – Ljubljana ima vstopno postajo v Ajdovščini, pot pa nadaljuje po hitri cesti in avtocesti do Ljubljane, brez vmesnih postaj. Urnik linije se prilagodi povprečnemu času prihoda na delo in povprečnemu zaključku delovnega časa v Ljubljani. V kolikor pride do uvedbe bi avtobusi na tej liniji vozili vsak dan od ponedeljka do petka, zjutraj v smeri Ljubljane in popoldne nazaj v Ajdovščino.

Za vprašanja in pojasnila o tem pozivu smo vam na voljo na telefonski številki 031 371 636.

Poizvedba je zgolj informativne narave in ne predstavlja jamčenja za uvedbo hitre avtobusne linije. Podatki se bodo uporabili za namen analize stanja. Z izkazom interesa soglašate, da odgovorna oseba za namen zbiranja števila potencialnih potnikov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka.