Občina Ajdovščina skočila na 25. mesto

datum: 03.10.2019
kategorija: Novice

Analiza razvitosti občin, ki so jo opravili s pomočjo kazalnikov sistema ISSO, je pokazala, da je najbolj razvita občina kar slovenska prestolnica. Občina Ajdovščina pa je od lani napredovala za 11 mest in skočila na 25. mesto med 212 občinami v Sloveniji.

ISSO je kratica za Informacijski sistem slovenskih občin, ki ga uporabljajo za primerjalno presojo oz. vrednotenje občin. Uporablja ga tudi projekt Zlati kamen. Analiza temelji na treh glavnih pogledih - na doseženi razvoj (kazalniki stanja), na razvojno dinamiko (kazalniki dinamike) ter na razvojno pomembne aktivnosti občine (kazalniki aktivnosti).

Sistem ISSO združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja na ravni občine. Letošnja verzija sistema vključuje 54 kazalnikov uspešnosti z osmih področij: demografije, proračunske učinkovitosti, gospodarstva, trga dela, izobrazbe, življenjskega standarda, socialne kohezije in politične kulture ter okolja.

Po tem ocenjevanju so zelo visoko razvite oz. najbolj razvite občine Ljubljana, Trzin , Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Naklo. Občina Ajdovščina je v drugi skupini visoko razvitih občin, teh je 36, in je na visokem 25. mestu. Lani je bila Občina Ajdovščina na 36. mestu in zmagovalka zahodne Slovenije (za projekt Zlati kamen je država razdeljena zgolj na štiri regije).

Med vsemi primorskimi občinami je nekoliko presenetljivo najvišje uvrščena Občina Šempeter-Vrtojba, pred Novo Gorico, Idrijo, Postojno in Ajdovščino, Koper je denimo na 28. mestu.