Urejanje parkirišča na Otlici

datum: 16.11.2019
kategorija: Novice

Ob večjih prireditvah in dogodkih se prebivalci Gore soočajo s pomanjkanjem parkirnih mest, na kar so v sklopu projekta Moja pobuda opomnili krajani. Na zahodnem delu igrišča bo tako kmalu nared parkirišče, ki bo omogočilo parkiranje vsaj dvajsetim avtomobilom in bo ob ugodnih vremenskih razmerah kmalu končano.

Na pobudo krajanov se na Otlici ureja parkirišče, ki bo služilo tako parkiranju obiskovalcev prireditev, zaposlenih na osnovni šoli, izvedbi cerkvenih obredov, športnim dejavnostim na igrišču, pa tudi domačinom, ki v zimskih dneh avtomobile pripeljejo bližje glavni cesti. Dela so v zaključni fazi, vendar so se zaradi neugodnih vremenskih razmer nekoliko zamaknila. Uredilo se je približno 480 m2 zemljišča – zaradi izravnate terena je bilo potrebno vzdolž igrišča postaviti podporni zid in ga nasuti s kamnitim materialom ter poskrbeti za odvajanje meteornih voda s ponikovalnico. Projekt je urejal Čopič arhitekt d. o. o, gradbena dela pa je prevzelo podjetje Gozdarstvo in TGM Silvester Kobal s. p. Poleg asfaltiranja, ki bo v kratkem, je v prihodnjem letu predvidena tudi postavitev ograje za šolskim igriščem.