Obisk iz BiH

datum: 13.11.2019
kategorija: Novice

O primerih dobre prakse, ki jih Občina Ajdovščina na področju izobraževanja uspešno izvaja, so se prišli prepričat predstavniki ministrstev za izobraževanje Bosne in Hercegovine, ki se v teh dneh mudijo na obisku v Sloveniji. Osrednja tema današnjega srečanja je bila organizacija izobraževanja odraslih.

Srečanje na ajdovski občini, ki se ga je udeležilo 22 predstavnikov ministrstev iz BiH, je bilo namenjeno predstavitvi ukrepov na področju izobraževanja, ki jih Občina Ajdovščina v sodelovanju z lokalnimi institucijami in ustanovami uspešno uresničuje. Prav vključevanje Ljudske univerze Ajdovščina v strateške dokumente in projekte občine je ključno, saj področje izobraževanja povezuje tudi z gospodarskimi in drugimi razvojnoraziskovalnimi institucijami. »Občina Ljudski univerzi Ajdovščina zagotavlja prostore za delovanje, financira različne programe in projekte, namenjene izobraževanju tako mladih kot starejših, veliko pozornost pa dajemo tudi medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja oziroma pridobivanju specifičnih znanj,« je v svojem nagovoru izpostavil župan Tadej Beočanin.  

Bosna in Hercegovina ima sicer zelo zapleteno ureditev na področju izobraževanja, kar zahteva veliko mero angažiranosti pri uvajanju sprememb. Nedavno so namreč sprejeli Zakon o izobraževanju odraslih, zato se želijo na delovnem obisku v Sloveniji seznaniti predvsem z implementacijo tega zakona v praksi.