Občinski svetniki v pripravah na 10. redno sejo

datum: 19.12.2019
kategorija: Novice

Popoldan se bodo občinske svetnice in svetniki še zadnjič letos dobili na redni seji. Dnevni red napoveduje pomembne razprave, saj bo med drugim govora o proračunu ter o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Zaradi prenosa nekaterih nalog na novo skupno medobčinsko upravo se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina. Svetniki pa bodo razpravljali še o pravilnikih za sofinanciranje dejavnosti iz družbenega področja, nepremičninskih zadevah, pregledali poročilo nadzornega odbora, pripravljen pa je tudi že program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za prihodnje leto.

Predlagan dnevni red seje: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje in odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

4.   a) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2020  – 1. obravnava;

      b) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2021 – 1. obravnava; 

5. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij – 1. obravnava;

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

8. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2020;

9. Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Mizinska vas; 

10. Končno poročilo o izvedbi poslovanja Krajevne skupnosti Ajdovščina v letu 2018;

11. Program dela Občinskega sveta občine Ajdovščina za leto 2020;

12. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: